Kahvikoneen jokapäiväinen ja hieman harvemmin tarvittava huolto

Kahvikoneen jokapäiväinen ja hieman harvemmin tarvittava huolto

Antti
Neuvot
#huoltoaineet #kahvikoneet

Tänään puhutaan kahvikoneen huollosta. Mitä teidän pitäisi tietää? Riippumatta siitä, että koneet tiedottavat tarvittavasta huollosta, on muutama asia, mitä teidän pitäisi tietää ja tehdä itse. Älkäämme hukatko aikaa, koska ohjeet ovat pitkät, joten aloitetaan!

Jokapäiväinen huolto ja hygieeni. On erittäin tärkeää, että konetta huollettaisiin joka päivä. Yksi useimmiten ilmenevistä virheistä – kahviporolaatikosta ei kaadeta vettä pois. On erittäin tärkeää kaataa pois sekä kahviporot että vesi ja puhdistaa laatikko, koska muuten se voi homettua ja alkaa levittämään epämiellyttävää hajua.

Kahvisuuttimen puhdistus. Se on erittäin helppoa – tarvitsette ainoastaan siihen tarkoitettua pientä harjaa. Jos suutinta ei puhdisteta, se voi mennä umpeen ja silloin on kahvinvalmistus mahdotonta. Ei ole erittäin miellyttävää, joten suuttimia kannattaa puhdistaa säännöllisesti. Tässä on kuva siitä, miltä sen pitäisi näyttää:

Kahvikoneet. Kahvikaveri

Muu tärkeä tieto huollosta on niille, jotka valmistavat maitokahveja tai lämmittävät maitoa koneen avulla. Maitojärjestelmän huuhtelutoiminto huuhtelee sen, mutta se ei puhdista järjestelmää kunnolla. Huuhtelu on ainoastaan yksi osa puhdistuksesta, mitä pitää tehdä ennen sen käsin pesua. Maitojärjestelmän puhdistus on erittäin tärkeää etenkin kesällä tai lämpimissä paikoissa, koska muuten maito hapantuu ja muodostaa ns korkkeja, minkä takia maito ei enää vaahdotu kunnolla (tai ei vaahdotu ollenkaan). Yleisesti ottaen, ei kannata odottaa kunnes kone itse pyytää puhdistusta – sitä kannattaa puhdistaa joka päivä tai joka kerta kun sitä käytetään. Tiedän, että voi olla vaikeaa muistaa, mitä ja kuinka pitää puhdistaa ja miten pystyy irrottamaan koneen eri osia ilman niitä rikkomatta. Yritämme auttaa 🙂

Kahvikoneet. Kahvikaveri

2. kuva Irrottakaa maitoletku. Sen pitäisi irrota melko helposti, ainoastaan vetäkää sitä itseänne päin.
3. kuva Irrottakaa maidonvaahdotin koneesta. Vetäkää sitä kevyesti itseänne päin.
4. kuva Puhdistakaa maidonvaahdottimen pesä siihen tarkoitetulla harjalla (jos sitä ei löydy, voitte käyttää esimerkiksi myös servettiä).
5. kuva Nyt hieman monimutkaisempi osa. Purkakaa paidonvaahdotin osiin. Se koostuu 4 osasta – vaahdottaja (1), ilmansäädin (2), läppä (3) ja vaahdottimen suutin (4). Vaikka kuvassa ei ole näytetty purkamista, suosittelemme kuitenkin sen tekemistä. Maidonvaahdotin käyttää höyryä ja tiivistettyä ilmaa, korkeaa painetta. Pienten reikien kautta maito pääsee väliosiin, kumipinnoille ja jää sinne. Pidemmän ajan kuluessa siitä voi alkaa erittyä epämiellyttävää hajua. Yksityiskohtaisempi kuva puretusta maidonvaahdottimesta:

Kahvikoneet. Kahvikaveri
6. kuva Peskää kaikki osat haalealla vedellä ja pyyhkikää sienellä tai kankaalla kuivemmaksi.
7. kuva Kootkaa maidonvaahdotin ja varmistakaa, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
8. kuva Kiinnittäkää maidonvaahdotin takaisin paikoileen.
9. kuva Kun olette lopettaneet maidonvaahdotuksen, asettakaa letku takaisin sen säilytyspaikkaan.

Harvemmin tarvittava huolto

Uutinyksikkö. Tämä osa koskee kaikkia automaattisia kahvikoneita paitsi „Juran“ koneita. “Juran” kahvikoneilla on erityinen järjestelmä, minkä ansiosta uutinyksikköä ei tarvitse puhdistaa erikseen.

Uutinyksikköä täytyy huoltaa aina 600 kahvikupillisen täyttyessä. Kun yksikköä puhdistetaan säännöllisesti, on kahvilla raikas kahvin aromi ja automaatti ei mene umpeen, joten se pystyy valmistamaan teille kahvia monia vuosia.

Kahvikoneet. Kahvikaveri

1. kuva Sammuttakaa kahvikone.
2. kuva Varmuuden vuoksiirrottakaa kone myös virtalähteestä.
3. kuva Avatkaa kylkiosassa oleva ovi. Tällainen on uutinyksikkö (niille, jotka avaavat oven ensimmäistä kertaa):

Kahvikoneet. Kahvikaveri
4. kuva Painakaa “Avaa”. Se voi olla painike, kytkin tai suojus.
5. kuva Jos on lisäpidikkeitä, painakaa niitä, jotta uutinyksikkö liikkuisi vapaasti.
6. kuva Pitäkää yksiköstä lujasti kiinni ja vetäkää se koneesta ulos.
7. kuva Huuhdelkaa uutinyksikköä haalealla vedellä.
8. kuva Kuivattakaa yksikköä kankaalla.
9. kuva Asettakaa se takaisin koneeseen.
10. kuva Työntäkää se takaisin paikoilleen ja varmistakaa, että se ei liikkuisi.
11. kuva Sulkekaa ovi.

Automaattisen kahvikoneen puhdistus. Automaattinen kahvikone tiedottaa itse tarvittavasta järjestelmän puhdistuksesta. Se on erilaista kuin jokapäiväinen huolto – tämä toiminto puhdistaa koneen sisällä olevaa järjestelmää.

Kahvikoneet. Kahvikaveri

Irrottakaa vesisäiliö ja poistakaa vedensuodatin.
Kaatakaa säiliöön maksimaalinen vesimäärä.
Valikossa olevista vaitoehdoista
Painakaa “Clean” tai “Puhdistus”.
Painakaa “Start”.
Avatkaa kahviporolaatikko.
Puhdistakaa se kahviporoista ja kaatakaa siitä vesi ulos.
Varmistakaa, että suutin on oikeassa paikassa (muuten puhdistustoiminto ei käyynnisty).
Kone tiedottaa puhdistuksen aloituksesta.
Asettakaa puhdistustabletti vastaavaan laatikkoon.
Painakaa “Start”.
Koneen pitäisi nyt puhdistua. Tyhjentäkää kahviporolaatikko vedestä.
Laittakaa kahviporolaatikko takaisin paikoilleen.

Kalkinpoisto. Sen vuoksi tein erillisen blogikirjoituksen, koska kalkinpoistoprosessi on melko monimutkaista (verrattuna siihen, mitä teimme äsken). Kalkinpoistoprosessin yksityiskohtaisen kuvauksen saamiseksi, painakaa tästä.
Toivon mukavaa ja pitkäaikaista käyttöä sekä maistuvaa ja aromaattista kahvia! 🙂